Bøker og CDer

Dyade forlag hjemmesider

Det er skrevet en rekke bøker om Acem-meditasjon. Noen av dem er:

CDer om avspenning og Acem-meditasjon:

Acem utgir også tidsskriftet Dyade. Det utkommer med fire nummer i året, hvert går i dypden på ett spesifikt tema innenfor psykologi, meditasjon, kultur og samfunn. Her er noen utvalgte numre:

Alle lenkene på denne siden tar deg til presentasjon av de ulike produktene på hjemmesidene til Dyade forlag.

Nye bøker om Acem-meditasjon

Tre nye bøker om Acem-meditasjon er i salg. To titler på engelsk: "Acem Meditation - An Introductory Companion" og "Inner Strength", samt den tyske utgivelsen "Acem-Meditation - Entspannung, Stille, Innere Kraft"