Første fortsettelseskurs - over en helg

Kurstype: M1 - første fortsettelseskurs i Acem-meditasjon

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

M1 - første fortsettelseskurs i Acem-meditasjon

Kursfakta

Pris
Kurset starter
Lørdag 27. oktober 2018, kl 10:00
Kurset slutter
Søndag 28. oktober 2018, kl 14:00
Sted
Kursnummer
H18112

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • regelmessighet
  • metodelyd
  • konsentrasjon
  • ledighet
  • metatanker

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

 

Kurset arrangeres av Acem

Informasjon

Kurset varer fra kl 10 til kl 14 begge dager. Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056. Husk da å oppgi navn på deltager , samt kursnummer H18112.

Kursledere

Rune Belsvik

Forfatter og dramatiker. Kurslærer i Acem