Bruker meditasjon daglig i krevende studium: - Får bedre humør og bedre fokus

Legestudent Erik Oftedahl Næss lærte Acem-meditasjon da han var ny student. Han trengte noe for å stresse ned, men endte opp med positive effekter over et bredt spekter.

- I hverdagen blir det mange impulser. Meditasjonen får meg til å tenke over ting som jeg ellers ikke ville tenkt over, og den hjelper meg til å reflektere over forskjellige sider ved tilværelsen, sier legestudent Erik Oftedahl Næss. 

Meditasjonen bidrar på den måten til en slags større horisont over hverdagen. - Jeg får tenkt mer over hva slags liv jeg vil leve. På legestudiet er det til enhver tid mange ting man både kan og bør gjøre. Samtidig må man jo ha et liv utenom studiene også. Så hva er meningsfullt å bruke tiden på? Skal man se serier, lese en bok, trene – eller treffe venner?

- Det første som skjedde da jeg lærte Acem-meditasjon, var at jeg fikk veldig god effekt nesten hver gang jeg mediterte. Fra tidligere hadde jeg litt erfaring med en annen meditasjonsteknikk, som krevde mye fokus. Jeg ble overrasket over hvor enkel Acem-meditasjon er. Tiden fløy avgårde, og jeg følte meg veldig bra etterpå.

Langmeditasjon og veiledning

Etter noen måneder erfarte Erik imidlertid det mange erfarer. Det ble tyngre å meditere og vanskeligere å meditere regelmessig.

Løsningen lå i benytte seg av Acems tilbud om langmeditasjon og veiledning. –Jeg føler jeg kommer dypere når jeg mediterer lenger. Veiledningen bidrar til å klargjøre hva som foregår i meditasjonen og hvordan jeg skal forholde meg til motstanden jeg møter.              

Erik tok også fortsettelseskurs i Acem-meditasjon. Det ga ytterligere forståelse av de psykologiske prosessene meditasjonen åpner for. Prosessen bidro til at effekten kom tilbake.

Dagen blir bedre

Erik starter nesten hver dag med meditasjon. Det gir en god start, forteller han. Dagen blir rett og slett bedre.

Legestudiet kan være krevende. Det blir lange dager med forelesninger og klinisk praksis. Og etter det skal det leses.

- Jeg kan ha veldig mye tankeimpulser. Meditasjonen blir en mental reset. Jeg får bearbeidet og sortert informasjon og inntrykk. Jeg blir kvitt stress og tankekjør, og får bedre fokus.

Avspenningen og bearbeidingen gir dessuten bedre humør, forteller Erik. Det blir mer overskudd til de mange arbeidsoppgavene. Ting blir lettere å håndtere.

Lettere å prioritere

Det å meditere regelmessig er i selv en form for prioritering. Man setter av tid til hvile og introspeksjon, uten å kreve noe resultat. I Acem-meditasjon skal man nemlig ikke oppnå noen bestemte tilstander i sinnet.

Samtidig gjør også meditasjonen at det blir lettere å prioritere hva man skal bruke tid på i hverdagen.

Retretter gir en annerledes opplevelse

I tillegg til å meditere regelmessig over flere år, har Erik også erfaring med å dra på retrett i Acem-meditasjon.

Etter noen vanlige ukesretretter prøvde han forrige sommer en fordypelsesretrett, hvor man mediterer man lenger. Helt opp til åtte, ni ti timer om dagen.

- Det var veldig fint å få meditert lenger. Det skjedde mer i meditasjonen. Jeg fikk mer tid til å prøve meg litt fram og gjenta metodelyden på forskjellige måter. Det ga en annen opplevelse.

På en retrett i Acem-meditasjon tilbys det alltid veiledning og samtale om meditasjonen. Også denne delen av retretten ble annerledes, forteller Erik. – Temaer som ikke nødvendigvis var tydelig til stede under meditasjonen, ble klargjort i under veiledningen. 

- Meditasjonen hadde fått det opp til overflaten?

- Ja, nettopp. Det var ikke slik at jeg planla på forhånd hva jeg skulle si i veiledningen. Det ble bare lettere å ta opp temaer jeg ellers ikke snakker om. Jeg opplevde å få en innsikt jeg ellers ikke ville fått.

- Hvordan var det etter retretten?

- Jeg følte meg veldig bra i mange uker etterpå. Veldig avslappet. Samtidig jeg hadde mye energi.  

Kurs for legestudenter

Erik har bidratt til at Acem kan tilby kurs for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. Kursene har vært ledet av Svend Davanger, som er professor i medisin og kurslærer i Acem. Det har vært populært blant studentene, forteller Erik.

Samtidig er det flere som ville kunne ha glede av Acem-meditasjon, tror han.  

- Jeg opplever at mange leter etter måter å spenne av på. Mange forbinder nok meditasjon med konsentrasjon og tenker at det er vanskelig. Acem-meditasjon er det motsatte. Det er en ikke-konsentrert form for avspenning, som er lett å utføre.

Forskning måler effekten

Effekten av Acem-meditasjon og lignende meditasjonsteknikker har i de siste årene blitt undersøkt gjennom hjerneforskning og medisinske studier. - Det er spennende, synes legestudenten. – Det er ekstra interessant at man kan måle helt spesifikke forhold I hjernen og kroppen og se hvordan meditasjonen påvirker disse.

Les mer om forskning på Acem-meditasjon her.

Likevel er det ikke først og fremst dette perspektivet på meditasjonen som opptar ham mest. – Den opplevde effekten av meditasjonen og prosessen den åpner for, er det viktigste. Det at forskningen viser at det kan ha en effekt langs forskjellige fysiologiske parametere er interessant, men ikke avgjørende for at han mediterer. Det er de psykologiske prosessene som er viktigst. 

Intervjuet av Mattias Solli

  • Mattias Solli

    Mattias Solli er filosof og jobber som forsker ved NTNU. På fritiden er han kurslærer i Acem.