Kollektivene

Hva er Acems livsstilskollektiv?

Acems bofellesskap er en mulighet til å prøve ut en meditativ livsstil sammen med andre. Lav husleie og felles husholdning gjør det til et rimelig alternativ.

Som i de fleste andre kollektiv, deler man på gjøremål som matlaging, renhold, innkjøp og vedlikehold. Gjennom Acem ung, som bruker kollektivene som kurslokaler, kan du få trening som vertskap for ulike studentaktiviteter og arrangementer. Du blir kjent med andre unge som er opptatt av det samme som deg: å bruke Acem-meditasjon til å utvide horisonten en smule.

Kollektivet i Oslo ligger på Vinderen, i gangavstand til Universitetet på Blindern. I Trondheim holder vi til på Ila.

Personlig runde

Beboerne har regelmessige husmøter og personlige runder. På husmøtene blir driften og de praktiske oppgavene fordelt. Personlig runde er en mulighet til å drøfte det man er opptatt av i kollektivet. Det kan for eksempel være ens egen livssituasjon eller tilbakemeldinger til andre i huset. Hvis du spør en beboer i et Acem-kollektiv hva som er best ved å bo der, vil han eller hun sannsynligvis svare at det er de personlige rundene. De blir ledet av kommunikasjonsgruppeledere i Acem.

Passer jeg til å flytte inn i et Acem livsstilkollektiv?

Foruten at du mediterer regelmessig er de viktigste forutsetningene at du er motivert for å prøve Acems livsstil og delta i praktiske gjøremål og de meditative aktivitetene.

Du bør også være innstilt på å delta aktivt i din egen og andres utviklingsprosess.

Det er også mulig å bo i Acems kollektiver hvis du ikke har lært meditasjon. Ta kontakt for nærmere drøftelse.

Hva får jeg igjen ved å bo i et Acem livsstilskollektiv?

Du får en enestående mulighet til å arbeide bedre med din egen meditasjon og prosess, og du blir kjent med andre som er opptatt av det samme som deg og befinner seg i tilsvarende livssituasjon.

Mange tidligere beboere sier at perioden i et Acem-kollektiv har gjort dem bedre rustet for arbeidslivet eller til å stifte familie. Kollektivene passer derfor spesielt bra for dem som befinner seg i en livssituasjon mellom det å bo hos foreldre og å etablere seg på egen hånd.

Siden kollektivene også fungerer som kurslokaler, trenger du ikke gå langt for å delta på videregående kurs, veiledningsgrupper eller langmeditasjoner. Vi har også aktiviteter som yoga, foto-workshops, temamøter og musikkaktiviteter.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg er interessert?

Ta kontakt med aktuell person ved kollektivet du er interessert i. Ring gjerne for å slå av en prat eller vil finne ut av om dette er noe for deg!

Kontaktpersoner:

Oslo: Arnstein Kleven, tlf. 913 41 747 eller Karoline Brændjord

Trondheim: Mattias Solli, 92680599