Kollektivene

Hva er Acems livsstilskollektiv?

Acems bofellesskap er en mulighet til å prøve ut en meditativ livsstil sammen med andre, og passer for deg som er under 35 år, enten du er student eller ikke. Lav husleie og felles husholdning gjør det til et rimelig alternativ.

Som i de fleste andre kollektiv, deler man på gjøremål som matlaging, renhold, innkjøp og vedlikehold. Du blir kjent med andre unge som er opptatt av det samme som deg: å bruke Acem-meditasjon til å utvide horisonten en smule.

Kollektivet i Oslo ligger på Vinderen, i gangavstand til Universitetet på Blindern. I Trondheim holder vi til på Ila.

Personlig runde

Beboerne har regelmessige husmøter og personlige runder. På husmøtene blir driften og de praktiske oppgavene fordelt. Personlig runde er en mulighet til å drøfte det man er opptatt av i kollektivet. Det kan for eksempel være ens egen livssituasjon eller tilbakemeldinger til andre i huset. Hvis du spør en beboer i et Acem-kollektiv hva som er best ved å bo der, vil han eller hun sannsynligvis svare at det er de personlige rundene. De blir ledet av kommunikasjonsgruppeledere i Acem.

Passer jeg til å flytte inn i et Acem livsstilkollektiv?

De viktigste forutsetningene at du er motivert for å prøve Acems livsstil og delta i praktiske gjøremål.

Det er også mulig å bo i Acems kollektiver hvis du ikke har lært meditasjon. Ta kontakt for nærmere drøftelse.

Hva får jeg igjen ved å bo i et Acem livsstilskollektiv?

Du får en enestående mulighet til å arbeide bedre med din egen meditasjon og prosess, og du blir kjent med andre som er opptatt av det samme som deg og befinner seg i tilsvarende livssituasjon.

Mange tidligere beboere sier at perioden i et Acem-kollektiv har gjort dem bedre rustet for arbeidslivet eller til å stifte familie. 

Hva bør jeg gjøre hvis jeg er interessert?

Ta kontakt med aktuell person ved kollektivet du er interessert i. Ring gjerne for å slå av en prat eller vil finne ut av om dette er noe for deg!

Kontaktpersoner:

Oslo: Karoline Brændjord

Trondheim: Mattias Solli, 92680599