Kalender

Sporveisgaten 37, Oslo
Søndag 4. juni 2023 kl 11:00
Lundsholm, Värmland
Lørdag 29. juli 2023 kl 18:00
Lundsholm, Värmland
Lørdag 29. juli 2023 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 30. august 2023 kl 17:00
Universitetet i Oslo
Onsdag 6. september 2023 kl 17:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Tirsdag 19. september 2023 kl 17:00
Halvorsbøle, Hadeland
Fredag 22. september 2023 kl 18:00
Universitetet i Oslo
Mandag 16. oktober 2023 kl 17:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 26. oktober 2023 kl 17:00

Her finner du hele Acem-kalenderen for Norge