Kalender

Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 15. februar 2023 kl 18:00
Helga Engs Hus, Blindern
Tirsdag 28. februar 2023 kl 17:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 19. april 2023 kl 17:00
Halvorsbøle, Hadeland
Lørdag 29. april 2023 kl 17:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 11. mai 2023 kl 17:00
Lundsholm, Värmland
Lørdag 29. juli 2023 kl 18:00
Lundsholm, Värmland
Lørdag 29. juli 2023 kl 18:00

Her finner du hele Acem-kalenderen for Norge