Arkiv

Anders

Psykologi og oppriktighet, alltid velkledd, tøff og intellektuell, fornøyd når fordypet.

Erik

Golfglad og språkglad sivilingeniør, nysgjerrig og resultatorientert, aviser, fotball, gourmet-hummus.

Carina

Klimakvoteanalyse, yoga, loves her brain, bruker kul hjelm, frankofil, grønn og skjønn.

Jørgen

Utviklingsstudier og regnskog, taekwondo og bærekraft, buddhist, poker deg.

Jonas

Pedagogikk og nordisk, kreativ idébank, søvnentusiast og dyreetiker.