Acem Forum: Skapende sinn - forfattere om å meditere og å skrive

Acem Forum: Skapende sinn - forfattere om å meditere og å skrive

Dato
Tirsdag 1. mars 2022
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 20:00

Fire av forfatterne som bidrar i nummeret, Karoline Brændjord, Veronika Erstad, Mari Kjetun og Christopher Grøndahl, diskuterer egne erfaringer både med skriveprosessen og den meditative prosess.

Fire mediterende forfattere diskuterer skriveprosessen og egne meditative erfaringer. Både litteratur og meditasjon stimulerer tankevandring. Selv for erfarne skribenter kan det å skrive også være en hverdagslig kamp med selvfølelsen og motstanden mot å komme i gang. Hvordan kan meditasjonens frie tankestrøm gi bedre betingelser for litterær kreativitet? Både litteraturen og det meditative rommer hele spekteret av menneskelig erfaring: smerte og glede, seier og nederlag, det psykologiske og det eksistensielle.

Dette Acem Forum er en slippfest for dyadenummeret «Skapende sinn».

 

Dato
Tirsdag 1. mars 2022
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 20:00

Ferdig

For dem som har lært Acem-meditasjon, holder vi en halvtimes fellesmeditasjon fra kl. 17.00. Vi byr på te og frukt. Du kan betale med Vipps.

Smittevern

Vi følger de alminnelige krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter.
 

Kurstype: Acem Forum

Kurset arrangeres av Acem Norge