M2 Acem-meditasjon

M2-kurs for unge

Kurset starter
Onsdag 30. august 2023
Siste kursdag
Onsdag 25. oktober 2023
Tidspunkt
kl 17:00 - kl 19:15

M2 er den naturlige fortsettelse etter M1. Målet med M2 er å bidra til bedre meditasjon og større forståelse for prosessene som Acem-meditasjon kan åpne for, samt øke innsikten i de mange nyanser i samspillet mellom spontanaktivitetene og egen meditasjonsutførelse.

M2 går over fem kvelder og dekker ulike tema:

  • Aktualisering og motstand
  • Sensitivitet i utførelsen
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Metatanker og selvbilder
  • Personlig utvikling

Møtene starter med 30-45 minutters fellesmeditasjon. Med utgangspunkt i et kurshefte diskuteres ulike spørsmål ut fra ens meditasjon. Gjennom slike diskusjoner blir forståelsen mer personlig og helhetlig, og den gir bedre utgangspunkt for mer utbytte av meditasjonene i hverdagen. 

Kurset starter
Onsdag 30. august 2023
Siste kursdag
Onsdag 25. oktober 2023
Tidspunkt
kl 17:00 - kl 19:15

Kurskvelder: 30. august, 13. og 27. september, 11. og 25. oktober.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltaker + kursnummer som står på denne siden.

Det forutsettes at du har betalt årsavgift i Acem for å delta på dette kurset. Det kan gjøres HER. I tillegg er det mulig å betale til Vipps #50529 eller til konto 6026.05.04021.

Studentrabatt gjelder kun for heltidsstudenter til og med fylte 35 år.

Om Acems prispolitikk

 

Kurstype: M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

Kurset arrangeres av Acem / Acem Ung

Kursnummer: H23203

Kursledere

Jonas Meyer

Jonas Meyer er kurslærer i Acem