Acem Norsk Meditasjonsskole

Postboks 2559 Solli
N-0202 Oslo
Norway

Besøksaddresse:
Huidtfeldtsgate 49

Tlf: (+47) 23 11 87 00
Faks: (+47) 23 11 87 09

acemSPAMFILTER@acem.no

Riktig e-postadresse fås ved å fjerne de store bokstavene.

Kurslokaler i Oslo:

Acemhuset: Sporveisgaten 37,0354 OSLO