Acem Norsk Meditasjonsskole

Christian Krohgs gate 34,
NO-0186 Oslo
Norway

Besøksaddresse:
Christian Krohgs gate 34

Tlf: (+47) 23 11 87 00
Faks: (+47) 23 11 87 09

acemSPAMFILTER@acem.no

Riktig e-postadresse fås ved å fjerne de store bokstavene.

Kurslokaler i Oslo:

Acemhuset: Sporveisgaten 37,0354 OSLO