Hjelper meditasjon mot stress?

Stressplager er vanlig i en tid med høyt tempo og forventninger til prestasjon. Hvordan kan meditasjon hjelpe?

Det er vitenskapelig dokumentert at meditasjon hjelper mot stress. Men du bør vite hvilke teknikker som gir de resultatene du er ute etter.

Den norske teknikken Acem-meditasjon er en såkalt ikke-styrt meditasjonsteknikk (non-directive meditation). Det er gjort metastudier på effektene av meditasjon - altså studier som sammenfatter et stort antall forskningsresultater. Disse viser at ikke-styrt meditasjon er mest effektiv mot stress.

I Norge ble det gjort to studier på folk i næringslivet som viste tydelig at meditasjonen ga dem bedre søvn og mindre nervøsitet og bekymringer. De er dermed bedre forberedt på stressende perioder på jobben.

Se våre grunnkurs

Meditasjon gir bedre prestasjon

En doktoravhandling om meditasjon skrevet av en norsk idrettslege, viser at meditasjon reduserer mange av de signalene kroppen gir når den er stresset: Pust, puls, oksygenopptak og flere andre faktorer. Han studerte blant annet konkurranseskyttere, og den gruppen som mediterte gjorde det bedre i konkurranser.

Men hva skjer egentlig inni oss når vi mediterer? Hva er det med ledighetsteknikkene som gjør at de virker mot stress?

Hvorfor meditasjon gir avslapning

I Acem-meditasjon skal man gjenta en lyd i tankene så uanstrengt som mulig, mens tanker, følelser og kroppsfornemmelser får komme og gå som de vil.

En amerikansk forsker viste at det å gjenta noe i tankene automatisk fører til at du slapper av. Meditasjonen aktiverer deler av pannelappen (pre-frontal cortex), og derfra går det signaler til hjernestammen, som styrer nervesystemene våre, blant annet gjennom hormonproduksjon.

Meditasjon reduserer tankekjør

I tillegg gir ledighetsteknikkene sinnet fritt spillerom til å slippe til ubearbeidet psykologisk materiale. I stedet for å styre eller kontrollere tankene, hjelper meditasjonen deg å lufte ut det som til en hver tid surrer i hodet.

Meditasjon gir bedre søvnkvalitet

Dette er også grunnen til at mange forteller om bedre søvnkvalitet: Du bruker ikke lenger søvntid på å slippe taket i stressende tanker - det har du gjort i meditasjonen.

Folk som mediterer regelmessig har lavere nivåer av stresshormonet cortisol, som er et tegn på at man er stresset over tid.

Så der er kortversjonen av hvorfor meditasjon virker mot stress.

Meld meg på

Finn en dato som passer

Her er noen lenker til mer lesestoff hvis du har lyst til å gå i dybden: