Meditasjon og miljø i koronaens tid

Kurstype: Acem Forum

Hvordan møte menneskets absolutte grenser?
Hvordan kan miljøsaken forankres i egen motivasjon?
Hvordan handle uten å sette ødeleggende fotavtrykk?

Vi lever i den antroposene tidsalder, der menneskets handlinger påvirker miljø og klima sterkere og raskere enn naturens egne forandringer. Dermed blir det avgjørende hvordan vi lever. Korona-krisen er bare en siste påminnelse om hvor avhengige vi er av menneskelig samhandling for å overleve.

Meditasjon og miljø i koronaens tid

Påmelding

Dato
Torsdag 24. september 2020
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 19:30
Sted
Velg riktig pris for deg
Det er ikke påmelding for dette arrangementet.

Seminaret diskuterer hvordan en indre handling som meditasjon kan bidra i kampen mot ytre miljøødeleggelse. Indre sensitivitet øker evnen til å relatere seg med større respekt for omgivelsene. Å arbeide med egne psykologiske mønstre kan gjøre det lettere å se hvordan miljødebatten forstyrres av irrasjonelle drivkrefter. Å bli kjent med den meditative stillhet kan gjøre det tydeligere hva som skal til for å skape økologisk likevekt.

 

Kurset arrangeres av Acem Norge

Informasjon

En halvtimes fellesmeditasjon fra kl. 17:15. Vi byr på te og frukt. Du kan betale med kort eller Vipps, ikke kontanter.

Kursledere

Carina Heimdal Waag

Kurslærer i Acem, yogalærer i Norsk Yoga-skole. Leder for Acem Ung. Økonom, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, der hun jobber med klimakvoter.


Halvor Eifring

Professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo, leder for Acem Norge, generalsekretær for Acem International og meditasjonslærer i Acem.


Ole Gjems-Onstad

Meditasjonslærer i Acem. Professor i rettsvitenskap.