M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess for deg under 35 år

Kurset starter
Torsdag 26. oktober 2023
Siste kursdag
Torsdag 11. januar 2024
Tidspunkt
kl 17:00 - kl 19:15

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • Acem-meditasjon i din hverdag
  • Metodelyd
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Ledig gjentagelse
  • Bedre mestring av meditasjonsprosessen

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

Kurset starter
Torsdag 26. oktober 2023
Siste kursdag
Torsdag 11. januar 2024
Tidspunkt
kl 17:00 - kl 19:15

Kurset går over 5 ganger, på følgende torsdager: 26. oktober, 9. og 23. november, 7. desember og 11. januar.
Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltaker + kursnummer H23103.

Studentrabatt gjelder kun for heltidsstudenter til og med fylte 35 år.

 

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Kurset arrangeres av Acem / Acem Ung

Kursnummer: H23103

Kursledere

Carina Heimdal Waag

Meditasjonslærer i Acem. Yogalærer i Norsk Yoga-skole. Senior analytiker i CICERO Shades of Green.